സിമിയുടെ ബ്ലോഗ്

2/25/2008

കാറ് വിറ്റുപോയി.

കാറ് വിറ്റുപോയി. പതിനായിരം ദിര്‍ഹത്തിന്.. ബ്ലോഗറല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടുകാരന്‍ വാങ്ങി.

1 comment:

വെള്ളെഴുത്ത് said...

ശുഭപര്യവസായിയായ ഒരു കഥ..

Google